Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Geoportal

25-05-2018

WEB-EWID już działa

Serwis WEB-EWID został zaktualizowany do najnowszej wersji, zmianie uległa szata graficzna oraz dodano nowe funkcjonalności.
Ilustracja do informacji: AWARIA serwisu WEB-EWID
04-05-2018

AWARIA serwisu WEB-EWID

Z przyczyn awarii technicznej serwera web-ewid Powiatu Średzkiego portal   https://sredzki.webewid.pl/
Prowadzone się prace modernizacyjne w dniu dzisiejszym tj 16.05.2018
06-10-2017

WEB_EWID

 
WebEWID jest komponentem systemu Ewid 2007.
WebEWID to serwerowa aplikacja internetowa (serwer aplikacji) korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi z systemu EWID 2007 w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów. WebEWID pełni rolę portalu mapowego, ale nie w znaczeniu szeroko pojętego systemu GIS, lecz w celu prezentacji map oraz świadczenia usług internetowych zwykłym ludziom: interesantom urzędu, geodetom uprawnionym, rzeczoznawcom majątkowym, notariuszom i innym. Przeznaczony jest do udostępniania danych poza siecią lokalną, ale może działać także w sieci lokalnej traktowanej jako intranet. WebEWID to aplikacja napisana w technologii trójwarstwowej. Jako warstwę aplikacji zastosowano serwer protokołu http (Apache), środowisko aplikacji (PHP) i serwer map (UMN-Mapserver). WebEWID prezentuje dane przestrzenne i opisowe w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji wtyczek, plug-in’ów i apletów JAVA. Prezentuje dane przestrzenne zarówno w postaci wektorowej jak i rastrowej: m. in. TIFF/GeoTIFF, EPPL7. Możliwe jest także dodanie jako tła innych warstw spoza bazy danych systemu Ewid 2007, np. warstw serwowanych w standardach WMS i WFS z innych serwerów.
Przy pomocy WebEWID Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej może prezentować (udostępniać):
 • mapę zasadniczą rozumianą jako zbiorczy raport z bazy danych EGiB, GESUT, BDOT500 i BDSOG
 • mapę ewidencyjną (działki, budynki, użytki gruntowe, kontury klas bonitacyjnych, granice administracyjne);
 • mapę obiektów topograficznych jako raport z BDOT500 (odpowiednik dawnej nakładka sytuacyjnej K-1)
 • mapę sieci uzbrojenia terenu GESUT w rozbiciu na typ sieci (energetyczna, gazowa, wodociągowa, itd.)
 • mapę sieci projektowanych uzbrojenia terenu w ramach koordynacji dokumentacji projektowej
 • mapę zakresów prac geodezyjnych
 • mapę osnów geodezyjnych jako raport z BDSOG;
 • mapy rastrowe w postaci warstwy (Ortofotomapa, mapa topograficzna, MPZT)
 • mapę punktów adresowych
 • plany zagospodarowania przestrzennego
 • mapy glebowo-rolnicze
 • mapy pochodne (np.: mapa stanu prawnego granic, mapa użytkowania terenu, powierzchnie gmin)
 • mapę terenów wyłączonych z produkcji rolnej
 • mapy z zewnętrznych serwerów WMS jako tło dla własnych map
 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin