Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: 39. sesja rady powiatu

39. sesja rady powiatu

Wczoraj, 29 listopada odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. Radni podjęli dziesięć uchwał, w tym w sprawie wyboru nowego wiceprzewodniczącego.
Sesja rozpoczęła się od sprawozdań starosty z wykonania uchwał rady oraz działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami. Jedyne pytanie dotyczyło planów wobec nieruchomości powiatu położonej w Osieku. Kolejnym punktem obrad była ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Środzie Śląskiej, a po niej ocena dostępu do usług medycznych mieszkańców Powiatu Średzkiego. Do przedstawionych informacji radni nie mieli żadnych pytań. Pytań nie było również w kolejnym punkcie „15 minut dla wyborców”.
 
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał, tym razem było ich dziesięć, w sprawie:
- określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego,
- zmiany uchwały nr XXXI/140/2017 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środzie Śląskiej w Szkolę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit d. ustawy - Prawo oświatowe w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Środzie Śląskiej w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Środzie Śląskiej w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Środzie Śląskiej w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Środzie Śląskiej,
- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2017,
-  wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
 
Nowym wiceprzewodniczącym został Marek Szachniewicz z Kryniczna, który zapewnił, że swoje obowiązki będzie wykonywał najlepiej jak potrafi. Żaden z radnych nie skorzystał z prawa do interpelacji i zapytań oraz składania wniosków i oświadczeń. W sprawach różnych starosta powiatu pogratulował wyboru nowemu wiceprzewodniczącemu, a wszystkich zebranych zaprosił na koncert pastorałek w wykonaniu Ani Wyszkoni. Przewodniczący rady zaprosił zebranych na kolejną sesja, która odbędzie się 5 grudnia i w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął posiedzenie.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin