Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności z powiatu

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na obrady

Zapraszamy na obrady

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady nr XXXIX/2017, która odbędzie się 29 listopada /środa/ o godz. 14.00  w sali konferencyjnej starostwa.
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr  XXXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Ocena funkcjonowania Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej.
7.    Ocena dostępu do usług medycznych mieszkańców Powiatu Średzkiego.
8.    „15 min. dla wyborców”.
9.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu średzkiego,
- zmiany uchwały nr XXXI/140/2017 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla      uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środzie Śląskiej w Szkolę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit d. ustawy — Prawo oświatowe w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Środzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Środzie Śląskiej w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Środzie Śląskiej w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Środzie Śląskiej,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Środzie Śląskiej w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Środzie Śląskiej,
- zmian w uchwale budżetowej Powiatu Średzkiego na rok 2017
-  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie sesji.      

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin