Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP
jesteś w: Strona główna | News box

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Pod patronatem wicestarosty
19-04-2019

Pod patronatem wicestarosty

Zapraszamy kadrę menedżerską przedsiębiorstw zlokalizowanych w okolicznych podstrefach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na spotkanie, które odbędzie się w piątek 26 kwietnia w starostwie.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: 8. sesja Rady Powiatu
18-04-2019

8. sesja Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady nr VIII/2019, która odbędzie się 25 kwietnia /czwartek/ o godz. 14.00, w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: * * *
18-04-2019

* * *

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy niosących nadzieję i odrodzenie życia, życzymy MIESZKAŃCOM POWIATU ŚREDZKIEGO szczęścia, radości i wiary.
Niech ten czas przyniesie serdeczne spotkania, przyjaźń, domowe ciepło i wszelką pomyślność.
 
                                                                 Krzysztof Szałankiewicz - Starosta Powiatu Średzkiego
                                                                 Artur Bogucki - Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
                                                                 wraz z Radnymi
Ilustracja do informacji: Konkurs na Dzień Zwycięstwa
17-04-2019

Konkurs na Dzień Zwycięstwa

Zapraszamy dzieci, młodzież, a także dorosłych mieszkańców powiatu do udziału w konkursie plastycznym „8 maja – DZIEŃ ZWYCIĘSTWA”. Konkurs będzie jednym z elementów powiatowych obchodów tego święta.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Radni chcą kupić szpital
16-04-2019

Radni chcą kupić szpital

4 kwietnia, na wniosek siedmiu radnych, zwołano nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
Radni zebrali się, aby w drodze uchwały wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości w rzecz Powiatu Średzkiego. Przedmiotowa nieruchomość to dwie działki zbudowane budynkiem szpitala, zlokalizowane przy ul. Kolejowej 16a w Środzie Śląskiej.
18 marca syndyk PCZ. S.A. ogłosił przetarg na te nieruchomości określając cenę wywoławczą na 8,6 mln zł netto (ponad 10,5 mln brutto) i wyznaczając termin składania ofert na 13 maja. Zgodnie z przepisami nabycie nieruchomości powyżej kwoty 100 tys. zł , a także obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi, wymaga zgody rady. Stąd konieczność podjecie uchwały. Za jej przyjęciem głosowało 16 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
 
Podjęta uchwała ma charakter intencyjny, co oznacza, że daje zarządowi powiatu prawo przystąpienia do procesu przetargowego. – Nabycie budynku szpitala jest naszym nadrzędnym celem, jednak zrobimy to w odpowiednim momencie za cenę, która pokryje nasze wierzytelności. Przypomnę, że PCZ jest winny Powiatowi prawie 4 mln zł. Kolejnym naszym krokiem będzie reaktywowanie usług medycznych w szpitalu. Już wystąpiliśmy do dyrekcji dolnośląskiego oddziału NFZ z pytaniem czy mamy szanse na kontrakty na usługi, a jeśli tak, to od kiedy i na jakich zasadach – wyjaśnia Sebastian Burdzy, wicestarosta powiatu.
 
Ilustracja do informacji: Kondolencje
05-04-2019

Kondolencje

Wyrazy głębokiego ubolewania i współczucia Rodzinie oraz Bliskim z powodu śmierci
WACŁAWA JASKUŁY
wieloletniego samorządowca, wspaniałego nauczyciela i dobrego człowieka
składają: Starosta Powiatu Krzysztof Szałankiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Artur Bogucki wraz z radnymi rady powiatu i pracownikami starostwa powiatowego
Wacław Jaskuła całe swoje życie związał z Gminą Kostomłoty. Urodził się i pracował w Kostomłotach, mieszkał w Wichrowie. W 1979 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Kostomłotach i był nim przez 27 lat. Co niezwykle istotne nauczanie dzieci skutecznie łączył z kompetencjami i działaniami menadżerskimi. Był m.in. zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej w Kostomłotach, dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz dyrektorem Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół.
 
Wacław Jaskuła posiadał ogromne doświadczenie samorządowe: 
- w kadencji 1990-1994  - przewodniczący Rady Gminy Kostomłoty
- w kadencji 1994-1998 - radny Gminy Kostomłoty
- w kadencji 1998-2002 - przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
- w kadencji 2002-2006 - radny Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
- w kadencji 2006-2010 i 2010-2014 - wójt Gminy Kostomłoty.
Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie w reaktywację i organizację Powiatu Średzkiego w 1998 roku. Pierwsza uchwała Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 9 listopada 1998 roku dotyczyła wyboru przewodniczącego rady. Funkcję tę 13 głosami za powierzono Wacławowi Jaskule. Zakres obowiązków nowego przewodniczącego był bardzo szeroki. Na zorganizowanie czekał nowy urząd. Konieczne było wybranie jego władz, określenie statutu, regulaminu starostwa i powołanie jednostek organizacyjnych. Obowiązki te nowy przewodniczący wykonywał odpowiedzialne i z najwyższą starannością. 23 listopada 1998 r. wraz ze starostą powiatu Ferdynandem Grabowieckim odebrał w Warszawie z rąk ówczesnego premiera akt powołania Starostwa Powiatowego.
 
Jako wójt Gminy Kostomłoty okazał się dobrym i odpowiedzialnym gospodarzem, dążącym całą swoją pracą do zrównoważonego rozwoju gminy.  Za jego kadencji  i dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wybudowano między innymi: nowoczesną oczyszczalnię ścieków, skanalizowano wiele miejscowości,  wybudowano świetlice wiejskie, zmodernizowano wiele boisk sportowych.
 
Wacław Jaskuła był człowiekiem pełnym pasji. Jedną z nich - iluzją, bardzo chętnie i bezpłatnie dzieli się z małoletnimi mieszkańcami powiatu, ale najważniejszą był sport - biegi na orientację oraz jazda rowerem na orientację. W bezpośrednich kontaktach dał się poznać jako człowiek życzliwy, uczciwy i sprawiedliwy, a przede wszystkim jako człowiek wielkiego serca i wielki lokalny patriota.
 
W 2018 roku, za całą dotychczasową działalność, został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Powiatu Średzkiego".
Ilustracja do informacji: Powiatowa komunikacja już we wrześniu!
03-04-2019

Powiatowa komunikacja już we wrześniu!

Uruchomienie Średzkiej Komunikacji Publicznej w gminie Środa Śląska, w styczniu ubiegłego roku, zaburzyło funkcjonowanie komunikacji publicznej w całym powiecie. Prywatni przewoźnicy sygnalizowali, że zostaną zmuszeni do likwidacji niektórych połączeń ze względu na ich nierentowność i tak się stało, a największym echem odbiła się likwidacja kursów PKS Polbus.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Sesja nadzwyczajna rady powiatu
02-04-2019

Sesja nadzwyczajna rady powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję nr VII/2019, która odbędzie się 4 kwietnia br. /czwartek/ o godz.14.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2.
czytaj dalej ›
Ilustracja do informacji: Ogłoszenie
01-04-2019

Ogłoszenie

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej nt. petycji dotyczących Festiwalu Uwolnić Muzykę. 

Załączniki

Ilustracja do informacji: 6. sesja Rady Powiatu
22-03-2019

6. sesja Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu w Środzie Śląskiej zaprasza na sesję rady nr VI/2019, która odbędzie się 28 marca /czwartek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej nr 205 Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2. 
Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.
4.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
5.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6.    Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej za rok 2018.
7.    „15 min. dla wyborców”.
8.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.,
- udzielenia pomocy finansowej gminie Środa Śląska na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej,
- określenia  zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmiany Uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej,
- zmiany Uchwały Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej,
- zmiany Uchwały Nr V/44/2019 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie projektu ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Średzkiego od dnia 1 września 2019 roku,
- oddelegowania do prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnego Rady Powiatu w Środzie Śląskiej,
- zmiany uchwały Nr II/9/2018 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie sesji.                                                  
1 2
  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin