Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Budżet powiatu uchwalony

Budżet powiatu uchwalony

Na ostatniej sesji radni powiatu przyjęli uchwałę budżetową na 2018 rok. Zgodnie z nią przyszłoroczne dochody Powiatu będę wynosić 48,2 mln zł a wydatki 47,2 ml zł.
 
Najważniejszymi pozycjami wśród dochodów Powiatu są subwencje ogólne z budżetu państwa oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przyszłym roku wyniosą one odpowiednio:  12,5 i 13,3 mln zł. Ponad 7 mln zł wpłynie od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostwo, PCPR, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz komendę powiatową straży pożarnej.
 
Wydatki w 2018  roku wyniosą 47,2 ml zł Prawie 30% tej kwoty zostanie przeznaczone na inwestycje. Te największe to: I etap przebudowy drogi powiatowej Brzezinka Średzka-Gosławice-Prężyce (Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, Gmina Miękinia), ścieżki rowerowe Ciechów-Cesarzowice i Zabłoto-Kostomłoty, termomodernizacja budynku starostwa, przebudowa drogi powiatowej Szymanów-Zawadka oraz budowa Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych (PEUG). 400 tys. zł zarezerwowano w budżecie na inwestycje okołodrogowe, związane z uchwalanym w tym roku „Programem rozwoju infrastruktury drogowej”. W budżecie jak co roku utworzono rezerwy: ogólną w kwocie 160 tys. zł oraz celową w kwocie 150 tys. zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Nadwyżka w kwocie 1 mln zł przeznaczona zostanie na wykup obligacji powiatowych.
 
Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji stałych rady powiatu. Za jego przyjęciem w takiej postaci głosowało jedenastu  radnych, trzech wstrzymało się od głosu. – Przyszłoroczne dochody są większe dzięki skutecznemu ubieganiu się o środki unijne. Rosną też dochody z PIT-u i  CIT-u co świadczy o rozwoju gospodarczym naszego powiatu. Jeżeli wszyscy będziemy trzymać się dyscypliny budżetowej, a wydatków dokonywać racjonalnie to nie spodziewam się trudności z realizacją budżetu – podsumowała dokument skarbnik powiatu Janina Gawlik.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin